timetomoveVelika Eurodeskova kampanja "Time to Move" u listopadu 2016. će mlade diljem Europe informirati o mogućnostima volontiranja, stažiranja, studiranja i putovanja.

icmlogoOsijek icmsisak icmvukovar
eurodesk

euportal


agencijaO nama

Vizija:

PRONI Centar za socijalno podučavanje organizacija je civilnog društva koja prvenstveno nastoji poticati suradnju i razumijevanje među ljudima, a poseban fokus stavlja na rad s mladim ljudima koje i izvan škola kao obrazovnih institucija treba osposobljavati za život kako bi oni preuzimali odgovornost za sebe i društvo čiji su dio.

Cilj naše organizacije je pomoći mladima u poboljšanju kvalitete življenja, kreirati zanimljive sadržaje i ponuditi ih mladima kao opciju ispunjavanja slobodnog vremena, poticati ih na sudjelovanje u aktivnostima kroz koje grade nove vještine i pronalaze nove ideje i mogućnosti. Ono što bismo kroz svoj rad željeli vidjeti je društvo u kojem mladi ljudi aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka koje ih se tiču i na taj način preuzimaju odgovornost u procesu društvene promjene. Željeli bismo da mladi ljudi budu savjesni, odgovorni, aktivni građani u svojim zajednicama koji doprinose razvoju demokracije i društva. Stoga poticanje sudjelovanja mladih ljudi i njihovo samo-osnaživanje čini okosnicu našeg rada.


Radi što bolje dostupnosti, u sklopu naše organizacije mladima su na raspolaganju tri info centra u kojima uvijek mogu surfati na internetu, pročitati novine, informirati se o natječajima za razne edukacije i razmijene, te naravno uvijek uzeti letke s informacijama koje ih zanimaju.

Regionalni info-centar za mlade Osijek

Info-centar za mlade Vukovar

Info-centar za mlade Sisak

Za sva pitanja o Europskoj uniji za mlade je otvorena posebna stranica eukutak.info na kojoj se upravo nalazite, stoga vam želimo puno pitanja na koje ćete odgovore pronaći baš ovdje.

Aktivno sudjelovanje

proni
PRONI Centar za socijalno podučavanje Osijek